Ieder jaar wordt in de wijk Kernhem een gezellige dag voor de buurt georganiseerd.

Ik heb in Ede Veldhuizen een aantal groene wijkprojecten in opdracht van Ellen uitgevoerd. Ellen is zeer enthousiast en betrokken bij mensen en activiteiten in de wijk. Ellen denkt met je mee, is oplossingsgericht en het is fijn om met haar samen te werken.
─ Eveline van Oudbroekhuizen
Ellen, een inspirerende en enthousiasmerende vrouw die projecten tot een goed eindresultaat weet te brengen. Twee jaar heb ik met haar samengewerkt in een project voor multiculturele jongeren in een zgn. “Vogelaarwijk”. Op creatieve wijze weet ze steeds weer wegen te vinden om de band tussen diverse bevolkingsgroepen te versterken.
─ Gerard van Winsum, Ede

Featured Work:
  • all
Bij deze activiteit zijn door kinderen uit de buurt samen met medewerkers van de gemeente bomen geplant.
Bij deze activiteit zijn door kinderen uit de buurt samen met medewerkers van de gemeente bomen geplant bij een speelplek die samen met de kinderen opnieuw is ingericht. Er zijn ook stoeptegels beschilderd die als versiering rondom de boomspiegels zijn neergelegd.
Ieder jaar wordt in de wijk Kernhem een gezellige dag voor de buurt georganiseerd.
Ieder jaar wordt in de wijk Kernhem een gezellige dag voor de buurt georganiseerd. Een groep actieve bewoners neemt hierin het voortouw. Speciale aandacht is er voor de jongeren uit de wijk. Er staat voor hen steeds iets spectaculairs op het programma, bijvoorbeeld kratstapelen of een schuimdisco in de tent.
Het Kleine Houtplein is een plein in de wijk Kernhem dat ook gebruikt wordt als schoolplein voor de basisschool.
Het Kleine Houtplein is een plein in de wijk Kernhem dat ook gebruikt wordt als schoolplein voor de basisschool. Samen met de buurt, de school en de kinderen is een plan gemaakt en tot volle tevredenheid uitgevoerd. De mogelijkheid om te spelen in combinatie met een groene uitstraling is op dit stedelijk ontworpen plein optimaal benut.
Een groep bewoners plant nieuwe struiken samen met medewerkers van de gemeente, om de buurt leefbaar te houden.
Een groep bewoners plant nieuwe struiken samen met medewerkers van de gemeente, om de buurt leefbaar te houden. De Lindenhorst is een kleinschalig winkelcentrum dat op termijn gesloopt zal worden. In de tussentijd wordt voor de leegstaande winkelpanden een goede bestemming gezocht, onder andere voor initiatieven uit de buurt.
Net als in de wijk Kernhem, wordt ook in de wijk Veldhuizen jaarlijks een grote activiteit voor de buurt georganiseerd.
Net als in de wijk Kernhem, wordt ook in de wijk Veldhuizen jaarlijks een grote activiteit voor de buurt georganiseerd. Een groep actieve bewoners neemt hierbij het voortouw om mensen met elkaar te verbinden.
Tijdens een aantal rondwandelingen door het park met bewoners van de omliggende buurten, zijn ideeën geïnventariseerd en plannen gemaakt.
Tijdens een aantal rondwandelingen door het park met bewoners van de omliggende buurten, zijn ideeën geïnventariseerd en plannen gemaakt voor verbeteringen in het park. Spelen in het park, cultuur, veiligheid en ecologie waren centrale thema's die als uitgangspunt voor de nieuwe plannen hebben gediend.
In een bijeenkomst van het wijkwerk, laten we zien hoe netwerken werkt met bolletjes wol.
In een bijeenkomst van het wijkwerk, laten we zien hoe netwerken werkt met bolletjes wol. Dat ziet er dan zo uit.
Door oud-minister Ella Vogelaar is geld beschikbaar gesteld voor wijkvouchers in Veldhuizen.
Door oud-minister Ella Vogelaar is geld beschikbaar gesteld voor wijkvouchers in Veldhuizen. Bewoners hebben zelf plannen ingediend en uitgevoerd. Hier volgt een korte impressie varierend van de buurtsofa, tot een verwenmaaltijd voor alleenstaande moeders, georganiseerd door de bewonersgroep "Hart voor Veldhuizen".
Flatborrel in de seniorenflat Mariendaal.
Flatborrel in de seniorenflat Mariendaal.
Een groep bewoners van de Schoonenburg heeft het inititief genomen om het groen bij de parkeerplaatsen op te knappen.
Een groep bewoners van de Schoonenburg heeft het inititief genomen om het groen bij de parkeerplaatsen op te knappen. Van het een kwam het ander en uiteindelijk is er een heel nieuw plan ontstaan. Mensen uit de buurt hebben het achterterrein zelf helemaal opgeknapt en aangelegd.